Промоции

Лични данни

Конфиденциалност и защита на данните


С цел закупуването на продукти или услуги от Е-МАГАЗИНА, Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Е-МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага.

Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги. Според законите на Република България, за да ви издадем съответен документ, са ни необходими още Вашето ЕГН или ДДС номер и Булстат на Вашата фирма.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица. Използваните търговски марки са защитени от Закона за защита на авторското право и са притежание на техните собственици.